Інші послуги

  • огрганізація та проведення емісії цінних паперів;
  • консультації щодо розміщення та обігу цінних паперів;
  • інформаційне та організаційне зачезпечення проведення загальних зборів акціонерів;
  • підготовка, оприлюднення, подання адміністративних даних емітентів до НКЦПФР;
  • підготовка, оприлюднення, подання річних звітів емітентів до НКЦПФР;
  • представницькі послуги в НДУ, та НКЦПФР;

Добавить комментарий